ការងារ

បញ្ជីការងារដែលយើងកំពុងជ្រើសរើស

No. Title Position Location Closed Action
Intern Collection [1 Position]_Phnom Penh Collection Head Office Feb 29th 2024 View | Apply
Senior Staff_Collector [3 Positions]_Phnom Penh Collection Out Office Feb 29th 2024 View | Apply
Field Collector (Loan Recovery) [3 Positions]_Phnom Penh Collection Out Office Mar 15th 2024 View | Apply
Supervisor, IT Security [1 Position] _Phnom Penh Information Technology Head Office Feb 29th 2024 View | Apply
Staff, Core Banking System [1 Position]_Phnom Penh Information Technology Head Office Feb 29th 2024 View | Apply
Staff [2 Positions]_Battambang Accounting and Finance Head Office Mar 15th 2024 View | Apply
Staff [1 Position]_Phnom Penh Internal Audit Head Office Feb 29th 2024 View | Apply
Field Investigator [1 Position]_Battambang Credit Control Head Office Mar 15th 2024 View | Apply
Staff [1 Position]_Phnom Penh Credit Control Head Office Feb 29th 2024 View | Apply
Sales Consultant [1 Position]_Battambang Sales Out Office Mar 15th 2024 View | Apply

អាជីពការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជេកស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូប( CV) និងលិខិតអប (Cover Letter) មកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ជេកស៍ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្ទះលេខ៦៦ ផ្លូវម៉ៅសេទុង ភូមិ១ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ [email protected] ប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមអ៊ីម៉ែលសូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ :
1. ត្រូវសរសេរជាប្រធានបទ: ដាក់ពាក្យស្នើសុំ (ចំណងជើងការងារ): (ឧ: ការដាក់ពាក្យស្នើសុំបំរើការងារជាមន្រ្តីវចុះវាយតម្លៃឥណទាន)
2. ភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួន( CV) និងលិខិតអប (Cover Letter) ហើយបម្លែងវាទៅជាឯកសារ PDF បើសិនជាឯកសារនោះមានទំហំធំជាង 5 មេកាបៃ។
3. មិនត្រូវភ្ជាប់ឯកសារផ្សេងទៀតដូចជា វិញ្ញាបនបត្រ សៀវភៅគ្រួសារជាដើម។
បេក្ខជនជាប់សម្រង់នឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមសំភាសន៍។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរណាមួយសូមទាក់ទងក្រុមការងារធនធានមនុស្សតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះ : 087 631 318/078 618 555/023 977 260